Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Boardroom

De New York Stock Exchange eist dat de besturen met alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of de comités en haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van die oefening zijn ervoor erbij zorgen datgene besturen word bemand plus geleid met gepaste manier; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daar betrouwbare processen zijn vanwege aan het basisvereisten erbij voldoen op gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden bestaan met het taak deze zij en hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties plus de evenement van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies te kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek van The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan het Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op dezelfde schaal van 1 zelfs 5 boven termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en 1 “niet met allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board betreffende de vaardigheden en ervaring beschikt dat nodig zijn om toezicht te houden op hun bedrijf.

digital boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijkertijd significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) met de bureaus die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) is van mening dat hun bedrijf het prestaties van individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Langduriger aandacht voor individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om een prestaties van de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben eveneens slechts een bescheiden tevredenheid over het dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open staat voor nieuwe standpunten; toch de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan board management software de helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is van mening dat een percentage van het bestuurders beslist te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van de raad met bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen dezelfde raad” werd genoemd). Een typische directeur is met mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat die persoon niet effectief is. Dit bestaan verontrustende statistieken die suggereren dat veel bedrijven genkel raadsevaluaties bedienen om het bijdrage van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en belanden vaak verricht door een general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. Het onderzoekt onder andere of u bedrijf zijn comités bij de onbesproken manier heeft gestructureerd; of het bedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of u bedrijf zichzelf houdt bij een reeks processen deze in overeenstemming zijn met de kwasi beste praktijken die sinds bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van de raad ben om een bijdrage met individuele bestuurders en het interpersoonlijke en groepsdynamiek betreffende bestuursleden bij beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt dit oefening heel vaak niet bij een rigoureuze manier verricht en boven veel diensten is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding is een vergissing. Hoewel de moeilijker en tijdrovender zijn, biedt een beoordeling betreffende individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste mogelijkheid tot verbetering door het rollen, het bijdrage en de effectiviteit van elk bestuurslid bij onderzoeken.

Related posts

Leave a Comment